Selasa, 6 Mei 2014

PEMAKLUMAN PERSIJILAN SEMULA AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI 5SDimaklumkan bahawa Audit Persijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) oleh MPC akan diadakan pada 12 Mei 2014 di Aras 2, SPCT.

Mohon kerjasama tuan/puan untuk memastikan  zon dan tempat kerja tuan/puan berada dalam keadaan kemas dan bersih. 

Bagi tujuan keseragaman bersempena persijilan tersebut, semua pegawai dan kakitangan diminta untuk memakai pakaian rasmi SPPP 2014 pada 12 Mei 2014 seperti berikut:-

Bil.
Pakaian Lelaki
Pakaian Wanita
1
Pakaian Rasmi SPPP 2014
Pakaian Rasmi SPPP 2014
2
Kasut Hitam Bertutup
Kasut Hitam Bertutup
3

Tudung seragam yang dibekalkan 2014

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Bil.5/2014


Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Bil.3/2014 akan diadakan seperti tetapan di bawah :

Tarikh              : 7 Mei 2014 (Rabu)
Masa                : 3:00 Petang
Tempat            : Bilik Selat Utara , Aras 2, SPCT.
                   

AGENDA
       1.       Kata Aluan Puan Pengerusi
2.       Laporan Audit Dalaman
3.       Pengemaskinian Dokumen Fail Induk/ Zon

LATIHAN PENGUNGSIAN BANGUNAN (EVACUATION DRILL) DI BANGUNAN SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL

EVACUATION DRILL PADA 6 MEI 2014

SPPP dengan kerjasama PPSB telah menjalankan satu latihan pengungsian bangunan (Evacuation Drill) di bangunan SPCT pada 6 Mei 2014.
KEPUTUSAN PERTANDINGAN KAIZEN SPPP BAGI TAHUN 2023

Sejumlah  lima (5) projek Kaizen Utama dan lima belas (15) projek Kaizen “before & after” telah diterima daripada zon masing-masing. Ber...