Jumaat, 12 Jun 2020Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP) telah menerima sijil pengiktirafan Most Productive Organisation in Northern Region dari Malaysia Productivity Corporation (MPC) pada 20 Januari 2020.
Penyampaian sijil tersebut telah disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang iaitu YB Dato' Abdul Razak bin Jaafar pada program Hari Amalan Baik Peraturan (GRP) Wilayah Utara 2020.
Majlis tersebut telah diadakan di pejabat MPC Wilayah Utara di Bertam, Kepala Batas yang turut melibatkan penyertaan agensi-agensi kerajaan dan sektor swasta yang lain.

KEPUTUSAN PERTANDINGAN KAIZEN SPPP BAGI TAHUN 2023

Sejumlah  lima (5) projek Kaizen Utama dan lima belas (15) projek Kaizen “before & after” telah diterima daripada zon masing-masing. Ber...