Rabu, 8 Mei 2019

PERTANDINGAN KAIZEN UNTUK AHLI-AHLI ZON 5S SPPP 2019


Pertandingan Kaizen akan diadakan untuk ahli-ahli Zon 5S SPPP. Tujuan pertandingan ini adalah untuk menggalakkan ahli-ahli zon 5S bercambah idea Kaizen yang boleh membantu SPPP menyelesaikan masalah dengan cara penyelesaian quick win.  

quick win is an improvement that is visible, has immediate benefit and can be delivered quickly. The best quick wins are easy to implement, inexpensive, have a narrow and focused scope, and can be fully implemented within 60-90 days. Quick wins provide project momentum by driving early value.”

 

Skop idea Kaizen boleh meliputi proses kerja, pengurusan pejabat dan lain-lain bidang yang menghadapi masalah atau memerlukan penambahbaikan. Cara pelaksanaan dan hadiah pertandingan adalah seperti berikut :

15 Julai 2019                    -  Setiap zon mengemukakan sekurang-kurangnya tiga  (3) idea Kaizen    dalam bentuk jadual A3 kepada Jawatankuasa Promosi 5S. Ahli-ahli zon TIDAK DIBENAR menggunakan idea Kaizen yang sama seperti tahun 2018 kecuali mereka membuat penambahbaikan/ upgrading idea Kaizen berkenaan.

 17 hingga 31 Julai 2019  - Penasihat Jawatankuasa Pemandu 5S selaku Juri Pertandingan menilai setiap idea Kaizen yang diterima dan memberi markah  penilaian selepas mengambil kira impak pelaksanaan Kaizen.

1 Ogos 2019                     - Jawatankuasa Promosi 5S mengumumkan keputusan pertandingan.
 

                                    Johan - RM200.00 setiap ahli zon

                                    Tempat Kedua -RM150.00 setiap ahli zon

                                   Tempat Ketiga    - RM100.00 setiap ahli zonKEPUTUSAN PERTANDINGAN KAIZEN SPPP BAGI TAHUN 2023

Sejumlah  lima (5) projek Kaizen Utama dan lima belas (15) projek Kaizen “before & after” telah diterima daripada zon masing-masing. Ber...