Khamis, 25 Jun 2015

TAHNIAH!!!! PENSIJILAN SEMULA 5S MPCSukacita dimaklumkan SPPP telah menerima persijilan 5S dari MPC di mana tempoh sahnya adalah mulai 15 Mei 2015 hingga 14 Mei 2016. Bagi persijilan pada kali ini SPPP telah memperolehi markah sebanyak 91.5%. Tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dalam menjayakan pelaksanaan 5S di SPPP. Adalah diharapkan amalan budaya 5S akan dilaksanakan secara berterusan.

  PENGAUDITAN QE:5S OLEH MPC PADA 24 SEPTEMBER 2021 SPPP telah menjalani Audit Pensijilan Persekitaran Berkualiti (QE/5S) yang ke sepuluh(10...